Tryk på diagrammet for at nærlæse detaljerne

Regnskove.dk er en prototype på en informations- og undervisningsressource. Det er et digitalt opslagsværk på internettet, der har til formål, at skabe viden om og forståelse for forskellige livsformer på Jorden.

Opslagsværket er opbygget således, at brugerne tilbydes tre overordnede synsvinkler, som primær indgangsvinkel til at undersøge emnet regnskove og deres betydning.

De tre synsvinkler er:

    1. en beskrivelse af, hvad en regnskov er, og hvad der er det særlige ved netop denne biotop,
    2. en beskrivelse af, hvilke forskellige livsformer, dvs. mennesker, dyr, planter, svampe og mikroorganismer, der findes i regnskovene, set fra et klassisk biologisk perspektiv, og
    3. en beskrivelse af, hvordan samspillet mellem de forskellige livs-former der findes i regnskovene foregår og udvikler sig – og i et vist omfang også hvorledes samspillet mellem regnskovene og de omgivende kulturformer foregår.

 Beskrivelserne består af en række mindre faglige tekster (artikler) om regnskove, som er disponeret og linket sammen således, at brugerne kan undersøge og opleve emnet fra mange forskellige sider – alt efter interesse.

Regnskove.dk er udformet med særlig hensyntagen til børn og unge ned til 11-12 årsalderen, uden at der er gået på kompromis med fagligheden. Der bliver arbejdet med at udvikle og forbedre forskellige dialogiske måder at opleve opslagsværket på, ligesom der er planlagt en mulighed for at kunne søge associativt i værkets mange informationer – på børn og unges præmisser.

Som det kan læses af projektets formål, er ideen med regnskovsprojektet, at en forståelse for andre og måske lidet kendte livsformer, forhåbentlig vil kunne skabe respekt for fremmede måder at leve på, og dermed være med til at sikre en biologisk og kulturel mangfoldighed på Jorden.