lavlandsregnskov RT

Regnskovens enorme vækst finder sted selvom skoven vokser på en næringsfattig jord. Faktisk mangler 80 % af alle regnskovsjorde de vigtigste plante-næringsstoffer. Planterne må derfor hente disse stoffer andre steder end i jorden. I regnskoven er disse stoffer bundet i det levende organiske materiale, dvs. dyrene og planterne. Så planterne må skaffe sig adgang til denne kilde af nødvendige stoffer, hvilket gøres gennem nedbrydningen af det organiske materiale når det dør. Hvis fx træer fjernes før de når at blive nedbrudt på skovbunden, brydes denne cirkulation af vigtige stoffer. Det er bl.a. derfor det er så vanskeligt på lang sigt at opdyrke jorde, der tidligere har været regnskov.

 

 

Flere spændende sider om regnskovens kredsløb