1000 - Hvad er en regnskov?

Hvis vi definerer regnskove ved nedbørsmængden, kan man tale om flere typer regnskove.

Der findes tropiske regnskove, der vokser i et grønt bælte omkring ækvator. Det er den type regnskove vi traditionelt taler om, og som vokser i jordens tropiske klimabælte. Her er varmt hele året, og den samlede regnmængde er, som i alle regnskove, mindst 2 meter årligt, altså cirka tre gange så stor som i Danmark.

Men der findes også regnskove som vokser udenfor troperne. De findes både i subtropiske og tempererede klimabælter på jorden. Subtropiske regnskove findes typisk i tropernes randområder; mens tempererede regnskove findes spredt i fx i både Nord- og Sydamerika, Vesteuropa, Asien og i Stillehavet.

Det er specielt de tropiske regnskove, vi beskæftiger os med i regnskove.dk; for på trods af at disse regnskove dækker mindre end en tiendedel af landjordens areal, lever omkring halvdelen af alverdens plante- og dyrearter her. Det gør dem særligt interessante, når vi taler om klima og biodiversitet.

 

Flere spændende sider