Dæmninger

Mange af regnskovslandene har forsøgt at udnytte vandkraften i de floder, der gennemløber regnskovene, til at producere energi. De har bygget store dæmninger og turbiner over floderne, og det har fået uheldige konsekvenser for mennesker og miljøet på stedet.

Dæmningerne skaber store vandreservoirer, som oversvømmer og ødelægger meget store skovområder – ofte områder, hvor oprindelige folk ellers har boet i generationer. Det stillestående vand i reservoiret er et godt levested for bl.a. malariamyggen og den snegl, der er medvirkende til den frygtede tropesygdom bilharzia.

Nogle steder har man ikke fældet skoven før vandet blev dæmmet op, og de opløste træer skaber store problemer for dæmningens turbiner. Andre steder har man fældet skoven omkring reservoiret, men så falder der jord i reservoiret, som tilstopper turbinerne. Mange af dæmningerne fungerer derfor kun i perioder og de holder ikke så mange år, som det var planlagt.

Erfaringen viser, at dæmningerne ofte er meget lidt effektive, og de er en miljøskadelig måde at skaffe sig energi på.

Andre interessante sider

Afrika
 Omkring trefjerdedele af Vestafrikas skove er ryddet. Her har tømmerhugst været meget ødelæggende også fordi skoven er blevet åbnet for svedjebruge. Her er også mange plantager med bl.a. kakao og oliepalmer. I det centrale Afrika er der endnu ikke fældet så meget skov. Her har træ til brændsel og svedjebrug været de største trusler.
Læs mere
Brændsel
Træ til brændsel og byggematerialer er et vigtigt råmateriale for de fleste menneskers levevis. Og idag får cirka 300 millioner mennesker dækket dette behov ved at fælde træer i regnskovene. I mange egne af verden er der især stor mangel på træ til brændsel, fordi træ er mange menneskers eneste energikilde. Det gør et stort […]
Læs mere
Dyr og planter udryddes
Nogle forskere mener at der findes mindst 30 milioner insektarter i regnskoven. Da regnskoven fældes hurtigt i disse år, betyder det, at der forsvinder mange hundrede, måske over tusinde insektarter udryddes hver dag. De fleste af de forsvundne arter er altså små insekter, men også store arter af pattedyr fra regnskoven forsvinder, fx er tigeren […]
Læs mere

.