Dæmninger

Mange af regnskovslandene har forsøgt at udnytte vandkraften i de floder, der gennemløber regnskovene, til at producere energi. De har bygget store dæmninger og turbiner over floderne, og det har fået uheldige konsekvenser for mennesker og miljøet på stedet.

Dæmningerne skaber store vandreservoirer, som oversvømmer og ødelægger meget store skovområder – ofte områder, hvor oprindelige folk ellers har boet i generationer. Det stillestående vand i reservoiret er et godt levested for bl.a. malariamyggen og den snegl, der er medvirkende til den frygtede tropesygdom bilharzia.

Nogle steder har man ikke fældet skoven før vandet blev dæmmet op, og de opløste træer skaber store problemer for dæmningens turbiner. Andre steder har man fældet skoven omkring reservoiret, men så falder der jord i reservoiret, som tilstopper turbinerne. Mange af dæmningerne fungerer derfor kun i perioder og de holder ikke så mange år, som det var planlagt.

Erfaringen viser, at dæmningerne ofte er meget lidt effektive, og de er en miljøskadelig måde at skaffe sig energi på.

Andre interessante sider

Sydøstasien
Siden begyndelsen af 1960’erne har store tømmerselskaber fældet meget regnskov i Sydøstasien. Fældningen har åbnet skoven så den er blevet tilgængelig for svedjebrugere, der så har kunnet rydde endnu større områder til dyrkning af landbrugsprodukter. Og klimaet er velegnet til plantagedrift, så der er etableret mange store plantager i tidligere regnskovsområder i Sydøstasien.
Læs mere
Bundlag 1
På regnskovens bund er der ikke en vind, der rører sig. Fugtigheden er høj – omkring 90 % – og temperaturen er omkring de 28  C. Der er stort ingen svingninger mellem dag og nat.
Læs mere

.