Dæmninger

Mange af regnskovslandene har forsøgt at udnytte vandkraften i de floder, der gennemløber regnskovene, til at producere energi. De har bygget store dæmninger og turbiner over floderne, og det har fået uheldige konsekvenser for mennesker og miljøet på stedet.

Dæmningerne skaber store vandreservoirer, som oversvømmer og ødelægger meget store skovområder – ofte områder, hvor oprindelige folk ellers har boet i generationer. Det stillestående vand i reservoiret er et godt levested for bl.a. malariamyggen og den snegl, der er medvirkende til den frygtede tropesygdom bilharzia.

Nogle steder har man ikke fældet skoven før vandet blev dæmmet op, og de opløste træer skaber store problemer for dæmningens turbiner. Andre steder har man fældet skoven omkring reservoiret, men så falder der jord i reservoiret, som tilstopper turbinerne. Mange af dæmningerne fungerer derfor kun i perioder og de holder ikke så mange år, som det var planlagt.

Erfaringen viser, at dæmningerne ofte er meget lidt effektive, og de er en miljøskadelig måde at skaffe sig energi på.

Andre interessante sider

Mellem- og Sydamerika
Fra begyndelsen af 1960’erne og frem til slutningen af 1980’erne var oprettelsen af store kvægbrug den væsentligste årsag til rydning ad regnskoven i Sydamerika. Men i dag spiller fattige småbønders rydning en endnu større rolle. Nogle mener at tømmerhugst også vil medvirke til megen tabt skov i Sydamerika fremover. Tømmerselskaber i Sydøstasien får brug for […]
Læs mere
Solen
Solen er livgivende for alle planter. Uden den ville de ikke kunne vokse, blomstre og sætte frø til nye planter. Planterne bruger bladene til at opfange solens lys med. Herude i bladene sætter solen fotosyntesen i gang. Fotosyntesen er en proces hvor kuldioxid (fra luften) forbindes med vand i bladene (er trukket op gennem rødderne) […]
Læs mere
Toplag 5
Her er stadig mange forskellige plantearter, der har tilpasset sig at kunne nå højt op over jorden for at få del i sollyset. Fx klatrer lianen op ad andre træer, og støtter sig til deres stammer i stedet for selv at bruge energi på at lave en stamme, der er solid nok til at bære […]
Læs mere

.