Dæmninger

Mange af regnskovslandene har forsøgt at udnytte vandkraften i de floder, der gennemløber regnskovene, til at producere energi. De har bygget store dæmninger og turbiner over floderne, og det har fået uheldige konsekvenser for mennesker og miljøet på stedet.

Dæmningerne skaber store vandreservoirer, som oversvømmer og ødelægger meget store skovområder – ofte områder, hvor oprindelige folk ellers har boet i generationer. Det stillestående vand i reservoiret er et godt levested for bl.a. malariamyggen og den snegl, der er medvirkende til den frygtede tropesygdom bilharzia.

Nogle steder har man ikke fældet skoven før vandet blev dæmmet op, og de opløste træer skaber store problemer for dæmningens turbiner. Andre steder har man fældet skoven omkring reservoiret, men så falder der jord i reservoiret, som tilstopper turbinerne. Mange af dæmningerne fungerer derfor kun i perioder og de holder ikke så mange år, som det var planlagt.

Erfaringen viser, at dæmningerne ofte er meget lidt effektive, og de er en miljøskadelig måde at skaffe sig energi på.

Andre interessante sider

Forbrugere i Vesten
Bedømt efter salget, har forbrugerne i Vesten et stort behov for kakao. I Danmark fx spiser hver eneste person i gennemsnit næsten 6 kilo chokoladeslik om året. Og vi er ofte interesserede i at købe disse lækkerier, der er lavet af kakaobønner, så billigt som muligt. Derfor kan vi være medvirkende til, at der bliver […]
Læs mere
Regn og fordampning
I regnskoven regner det meget – mere end noget andet sted på jorden. Der falder i gennemsnit 2-5 meter regn om året, og nogle steder helt op til 11 meter om året. Til sammenligning falder der i Danmark 0,7 meter om året. De kraftige regnskyl brydes i træernes kroner og på vej ned mod skovbunden […]
Læs mere
Mennesker i byerne
Mange mener at et godt liv med en høj levestandard kræver adgang til meget energi. Det bruges bl.a. til alle de elektriske apparater i hjemmet, lige fra komfuret til computeren. Derfor er bymennesker oftest interesserede i rigelig og billig energi, og derfor støtter de brasilianske byboere oftest bygningen af dæmninger.
Læs mere

.