Ulige samhandel

Befolkningerne i de rige lande ønsker gode, ensartede og ikke mindst billige tropiske varer som fx kaffe, tømmer til møbler og byggematerialer og gummi.

Befolkningerne i udviklingslandene, hvor regnskovene gror, er fattige og må udnytte ressourcerne hvor de findes. De har ikke råd til at tage hensyn til naturen. Derfor kan de ikke tage særligt hensyn til regnskovene, som for dem er uudnyttede og derfor brugbare i en trængt situation.

Handelsmønstret, hvor udviklingslande sælger råvarer til industrilandene, og industrilandene sælger forarbejdede varer til udviklingslandende, har ikke ændret sig væsentligt siden regnskovslandene var kolonier.

Det skyldes bl.a, at industrilandene har lagt told på forarbejdede varer fra udviklingslandene for at beskytte egne varer. Og med prisstigninger på industriprodukter skal de fattige lande sælge flere råvarer end tidligere for at kunne købe et tilsvarende antal forarbejdede varer. Udviklingslandene bliver således presset til at sælge flere råvarer og får stadig en ringere pris for dem.

Dette misforhold i landenes indtjeningsmuligheder fastholder fattigdommen og den lave levestandard i regnskovslandene. Det betyder bl.a. at befolkningen i disse lande ikke har noget socialt sikkerhedsnet i form af fx pension til ældre. Derfor er man ofte nødt til at have mange børn i familierne, så der er nogen til at tage sig af de gamle og syge når de ikke kan arbejde mere.

Andre interessante sider

Solen
Solen er livgivende for alle planter. Uden den ville de ikke kunne vokse, blomstre og sætte frø til nye planter. Planterne bruger bladene til at opfange solens lys med. Herude i bladene sætter solen fotosyntesen i gang. Fotosyntesen er en proces hvor kuldioxid (fra luften) forbindes med vand i bladene (er trukket op gennem rødderne) […]
Læs mere
Den brasilianske regering
Den brasilianske regering ønsker at gøre Brasilien til et moderne land med meget industri, efter vesteuropæisk mønster. Den mener, at brasilianerne vil få et bedre liv i et industrialiseret samfund, som kan konkurrere med andre lande. Det kræver meget energi at bedre mulighederne hen imod et industrialiseret samfund og det er dyrt at købe energi […]
Læs mere
Forbrugere i Vesten
Bedømt efter salget, har forbrugerne i Vesten et stort behov for kakao. I Danmark fx spiser hver eneste person i gennemsnit næsten 6 kilo chokoladeslik om året. Og vi er ofte interesserede i at købe disse lækkerier, der er lavet af kakaobønner, så billigt som muligt. Derfor kan vi være medvirkende til, at der bliver […]
Læs mere

.