Ulige samhandel

Befolkningerne i de rige lande ønsker gode, ensartede og ikke mindst billige tropiske varer som fx kaffe, tømmer til møbler og byggematerialer og gummi.

Befolkningerne i udviklingslandene, hvor regnskovene gror, er fattige og må udnytte ressourcerne hvor de findes. De har ikke råd til at tage hensyn til naturen. Derfor kan de ikke tage særligt hensyn til regnskovene, som for dem er uudnyttede og derfor brugbare i en trængt situation.

Handelsmønstret, hvor udviklingslande sælger råvarer til industrilandene, og industrilandene sælger forarbejdede varer til udviklingslandende, har ikke ændret sig væsentligt siden regnskovslandene var kolonier.

Det skyldes bl.a, at industrilandene har lagt told på forarbejdede varer fra udviklingslandene for at beskytte egne varer. Og med prisstigninger på industriprodukter skal de fattige lande sælge flere råvarer end tidligere for at kunne købe et tilsvarende antal forarbejdede varer. Udviklingslandene bliver således presset til at sælge flere råvarer og får stadig en ringere pris for dem.

Dette misforhold i landenes indtjeningsmuligheder fastholder fattigdommen og den lave levestandard i regnskovslandene. Det betyder bl.a. at befolkningen i disse lande ikke har noget socialt sikkerhedsnet i form af fx pension til ældre. Derfor er man ofte nødt til at have mange børn i familierne, så der er nogen til at tage sig af de gamle og syge når de ikke kan arbejde mere.

Andre interessante sider

Fattige mennesker på Java
Mange af de fattige mennesker på Java ønsker at flytte til andre øer. Her håber de på at kunne få en bedre tilværelse. De lever ofte et hårdt liv på Java som landarbejdere uden egen jord, eller som løsarbejdere i byerne, hvor de har småjobs og måske har svært ved at overleve, hvis de skal holde sig inden […]
Læs mere
Landskabsforandringer
Når regnskoven ryddes får det hurtigt meget synlige konsekvenser for klimaet og landskabets udseende. Uden skov er jorden meget mere sårbar overfor regn, sol og jordskred og dermed starter en generel udtørring. Klimaet bliver mere tørt, fordi der ikke dannes så mange skyer over en græssteppe som over regnskoven. Desuden er der langt større udsving […]
Læs mere
Bæredygtigt skovbrug i Guyana
Der er talt meget om bæredygtig skovhugst i den internationale miljødebat. I de seneste år har tømmerfirmaet Demerara Timbers Limited ( DTL) i samarbejde med den tidligere A.P.Møller skibsreder Karsten Borch og Regnskovs-gruppen Nepenthes udført det i praksis.
Læs mere

.