Ulige samhandel

Befolkningerne i de rige lande ønsker gode, ensartede og ikke mindst billige tropiske varer som fx kaffe, tømmer til møbler og byggematerialer og gummi.

Befolkningerne i udviklingslandene, hvor regnskovene gror, er fattige og må udnytte ressourcerne hvor de findes. De har ikke råd til at tage hensyn til naturen. Derfor kan de ikke tage særligt hensyn til regnskovene, som for dem er uudnyttede og derfor brugbare i en trængt situation.

Handelsmønstret, hvor udviklingslande sælger råvarer til industrilandene, og industrilandene sælger forarbejdede varer til udviklingslandende, har ikke ændret sig væsentligt siden regnskovslandene var kolonier.

Det skyldes bl.a, at industrilandene har lagt told på forarbejdede varer fra udviklingslandene for at beskytte egne varer. Og med prisstigninger på industriprodukter skal de fattige lande sælge flere råvarer end tidligere for at kunne købe et tilsvarende antal forarbejdede varer. Udviklingslandene bliver således presset til at sælge flere råvarer og får stadig en ringere pris for dem.

Dette misforhold i landenes indtjeningsmuligheder fastholder fattigdommen og den lave levestandard i regnskovslandene. Det betyder bl.a. at befolkningen i disse lande ikke har noget socialt sikkerhedsnet i form af fx pension til ældre. Derfor er man ofte nødt til at have mange børn i familierne, så der er nogen til at tage sig af de gamle og syge når de ikke kan arbejde mere.

Andre interessante sider

Kulturer forsvinder
Alene i Brasilien er der i dette århundrede forsvundet mere end 90 indfødte folk, hver med deres enestående kultur og eget sprog. Verdens kulturelle rigdom bliver mindre. Med disse indfødte kultures uddøen, forsvinder også en kolossal viden om regnskoven, fx en viden om planter og deres måske helbredende virkning på nogle af den moderne verdens […]
Læs mere
Miljøorganisationer
Miljøorganisationerne er meget imod folkeflytningsplanerne. De mener, at store regnskovsområder vil forsvinde – og dermed også sjældne dyr og planter. Og desuden bliver de oprindelige folks liv og kultur ødelagt. Miløorganisationerne mener, at denne kortsigtede og hensynsløse måde at udvikle regnskovsområderne på må stoppe. Det er nødvendigt at de indonesiske myndigheder begynder at tænke nyt […]
Læs mere
Muldlag
Muldlaget er det øverste lag af jordlaget og dér hvor nedbrydningen af dødt organisk materiale foregår. I regnskoven er dette muldlag meget tyndere end i en dansk skov. På grund af den høje temperatur og luftfugtighed i regnskoven foregår nedbrydningen dobbelt så hurtigt her som i en dansk skov; derfor dannes der ikke nær så […]
Læs mere

.