A Primater IMG RT

Som alle andre dyr tilhører vi mennesker en dyregruppe. Vores gruppe kalder man for primater. De fleste primater er trælevende pattedyr. De har lemmer med 5 fingre, som for flere arters vedkommende er udviklet til gribehænder og -fødder. Primater har i reglen negle frem for kløer. Øjnene sidder foran på hovedet, og tæt sammen. Det giver stereoskopisk syn, så man kan bedømme afstande; synssansen er mere vigtig end lugte- føle- og høresanserne.

 

Galago Tupaia Katta-lemur Dværgsilkeabe Orangutang Gibbon Chimpanse Gylden løveabe Lori Gorilla Edderkoppeabe