Kvægbrug

I Latinamerika ryddes der hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov for at give plads til græssende kvæg. De store kvægfarme producerer billigt oksekød – dels til de latinamerikanske lande, men også til fastfood-markederne i Nordamerika og Europa.

Regnskovsjorden er faktisk meget uegnet til kvægbrug; men regeringerne i de lande, hvor regnskovsområderne findes, støtter erhvervslivets ønske om at lave kvægfarme. Ved at give økonomisk støtte, og ved at give dem der rydder regnskoven ejendomsretten til jorden, skaber de pågældende regeringer arbejdspladser, og dermed indtægter.

Men når der kun er græsmarker tilbage på de tidligere regnskovsarealer, tilføres den ufrugtbare jord ikke mere næring. Ukrudt breder sig og jorden bliver gold i løbet af cirka 8 år. Så må de nytilflyttede flytte igen og rydde ny regnskov. Af denne grund er kæmpearealer i Sydamerikas tidligere regnskovsområde i dag henlagt og kan ikke bruges til landbrug.

 

Andre interessante sider

Hedeskov
Hedeskoven vokser på sandjorde. Planterne skal kunne klare sig med en meget ringe forsyning af næringsstoffer, og ofte er der ikke vand nok. Træerne er lange og slanke, og der vokser mange arter, som har udviklet metoder til at skaffe ekstra næring. Eksempelvis kandebæreren, der får næring ved at fange insekter, eller myreplanten, der får […]
Læs mere
Dyr og planter udryddes
Nogle forskere mener at der findes mindst 30 milioner insektarter i regnskoven. Da regnskoven fældes hurtigt i disse år, betyder det, at der forsvinder mange hundrede, måske over tusinde insektarter udryddes hver dag. De fleste af de forsvundne arter er altså små insekter, men også store arter af pattedyr fra regnskoven forsvinder, fx er tigeren […]
Læs mere
Virksomhedsejere og arbejdere i Jakarta
Både virksomhedsejere og industriarbejdere ser en god forretning i folkeflytningsplanerne. Tilflytterne skal bruge både kunstgødning og såsæd, foruden alle de andre fornødenheder der er nødvendige, når man skal etablere sig et nyt sted. Tilflytternes behov giver arbejde til fabrikkerne, og er derfor et godt sted for den industrialiserede del af det indonesiske samfund.
Læs mere

.