Kvægbrug

I Latinamerika ryddes der hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov for at give plads til græssende kvæg. De store kvægfarme producerer billigt oksekød – dels til de latinamerikanske lande, men også til fastfood-markederne i Nordamerika og Europa.

Regnskovsjorden er faktisk meget uegnet til kvægbrug; men regeringerne i de lande, hvor regnskovsområderne findes, støtter erhvervslivets ønske om at lave kvægfarme. Ved at give økonomisk støtte, og ved at give dem der rydder regnskoven ejendomsretten til jorden, skaber de pågældende regeringer arbejdspladser, og dermed indtægter.

Men når der kun er græsmarker tilbage på de tidligere regnskovsarealer, tilføres den ufrugtbare jord ikke mere næring. Ukrudt breder sig og jorden bliver gold i løbet af cirka 8 år. Så må de nytilflyttede flytte igen og rydde ny regnskov. Af denne grund er kæmpearealer i Sydamerikas tidligere regnskovsområde i dag henlagt og kan ikke bruges til landbrug.

 

Andre interessante sider

Et bufferzoneprojekt i Costa Rica
Regnskovsgruppen Nepenthes har i perioden 1989-1993 samlet penge ind til bevarelse af regnskov i det mellemamerikanske land Costa Rica. De 200.000 danskere som støttede projektet har været med til at redde et areal på størrelse med Læsø. Først blev der opkøbt et areal mellem to nationalparker, så det blev ét stort sammenhængende område for dyre- […]
Læs mere
Toplag 2
Øverst er der kraftige vinde og luftfugtigheden er ca. 60 %. Det svarer til hvad vi ofte har herhjemme i Danmark. Men temperaturen kommer ofte op på over 30° C i løbet af dagen. Om natten falder temperaturen brat.
Læs mere
Bæredygtigt skovbrug i Guyana
Der er talt meget om bæredygtig skovhugst i den internationale miljødebat. I de seneste år har tømmerfirmaet Demerara Timbers Limited ( DTL) i samarbejde med den tidligere A.P.Møller skibsreder Karsten Borch og Regnskovs-gruppen Nepenthes udført det i praksis.
Læs mere

.