Kvægbrug

I Latinamerika ryddes der hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov for at give plads til græssende kvæg. De store kvægfarme producerer billigt oksekød – dels til de latinamerikanske lande, men også til fastfood-markederne i Nordamerika og Europa.

Regnskovsjorden er faktisk meget uegnet til kvægbrug; men regeringerne i de lande, hvor regnskovsområderne findes, støtter erhvervslivets ønske om at lave kvægfarme. Ved at give økonomisk støtte, og ved at give dem der rydder regnskoven ejendomsretten til jorden, skaber de pågældende regeringer arbejdspladser, og dermed indtægter.

Men når der kun er græsmarker tilbage på de tidligere regnskovsarealer, tilføres den ufrugtbare jord ikke mere næring. Ukrudt breder sig og jorden bliver gold i løbet af cirka 8 år. Så må de nytilflyttede flytte igen og rydde ny regnskov. Af denne grund er kæmpearealer i Sydamerikas tidligere regnskovsområde i dag henlagt og kan ikke bruges til landbrug.

 

Andre interessante sider

Dyr og planter udryddes
Nogle forskere mener at der findes mindst 30 milioner insektarter i regnskoven. Da regnskoven fældes hurtigt i disse år, betyder det, at der forsvinder mange hundrede, måske over tusinde insektarter udryddes hver dag. De fleste af de forsvundne arter er altså små insekter, men også store arter af pattedyr fra regnskoven forsvinder, fx er tigeren […]
Læs mere
Brændsel
Træ til brændsel og byggematerialer er et vigtigt råmateriale for de fleste menneskers levevis. Og idag får cirka 300 millioner mennesker dækket dette behov ved at fælde træer i regnskovene. I mange egne af verden er der især stor mangel på træ til brændsel, fordi træ er mange menneskers eneste energikilde. Det gør et stort […]
Læs mere
En sommerfuglefarm i Malaysia
I Malaysia findes der en del sommerfugle-farme. Sommerfugle indfanges i skoven og så øges antallet af sommerfugle på farmen gennem målrettet opdræt. Farmene har to indtægtskilder: turistbesøg og salg af sommerfuglene. De sælges især til private samlere. En del sommerfuglearter er blevet reddet på denne måde fordi man ikke længere kan få en høj pris […]
Læs mere

.