Kvægbrug

I Latinamerika ryddes der hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov for at give plads til græssende kvæg. De store kvægfarme producerer billigt oksekød – dels til de latinamerikanske lande, men også til fastfood-markederne i Nordamerika og Europa.

Regnskovsjorden er faktisk meget uegnet til kvægbrug; men regeringerne i de lande, hvor regnskovsområderne findes, støtter erhvervslivets ønske om at lave kvægfarme. Ved at give økonomisk støtte, og ved at give dem der rydder regnskoven ejendomsretten til jorden, skaber de pågældende regeringer arbejdspladser, og dermed indtægter.

Men når der kun er græsmarker tilbage på de tidligere regnskovsarealer, tilføres den ufrugtbare jord ikke mere næring. Ukrudt breder sig og jorden bliver gold i løbet af cirka 8 år. Så må de nytilflyttede flytte igen og rydde ny regnskov. Af denne grund er kæmpearealer i Sydamerikas tidligere regnskovsområde i dag henlagt og kan ikke bruges til landbrug.

 

Andre interessante sider

Brasilianske miljøorganisationer
De brasilianske miljøorganisationer er stort set alle imod dæmningsbyggeriet, fordi det går hårdt ud over miljøet. Den omkringliggende regnskov bliver oversvømmet og forgår. Dyr og planter forsvinder – mennesker tvinges til at flytte. De mener, at skovområderne slet ikke kan tåle så drastiske ændringer – og der må være en anden måde at udvikle Brasilien […]
Læs mere
Landskabsforandringer
Når regnskoven ryddes får det hurtigt meget synlige konsekvenser for klimaet og landskabets udseende. Uden skov er jorden meget mere sårbar overfor regn, sol og jordskred og dermed starter en generel udtørring. Klimaet bliver mere tørt, fordi der ikke dannes så mange skyer over en græssteppe som over regnskoven. Desuden er der langt større udsving […]
Læs mere
Orangutang’er på Sumatra
I udkanten af den store Gunnung Leuser nationalpark på Sumatra ligger et center for orangutanger. Her opfostres orangutanger med henblik på at udsætte dem i nationalparken i deres naturlige omgivelser. Små orangutangunger, som har mistet forbindelsen til deres mor, indsamles i skovene – ofte af de tømmerarbejderne der har fældet skoven. På centret kommer dyrene […]
Læs mere

.