Kvægbrug

I Latinamerika ryddes der hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov for at give plads til græssende kvæg. De store kvægfarme producerer billigt oksekød – dels til de latinamerikanske lande, men også til fastfood-markederne i Nordamerika og Europa.

Regnskovsjorden er faktisk meget uegnet til kvægbrug; men regeringerne i de lande, hvor regnskovsområderne findes, støtter erhvervslivets ønske om at lave kvægfarme. Ved at give økonomisk støtte, og ved at give dem der rydder regnskoven ejendomsretten til jorden, skaber de pågældende regeringer arbejdspladser, og dermed indtægter.

Men når der kun er græsmarker tilbage på de tidligere regnskovsarealer, tilføres den ufrugtbare jord ikke mere næring. Ukrudt breder sig og jorden bliver gold i løbet af cirka 8 år. Så må de nytilflyttede flytte igen og rydde ny regnskov. Af denne grund er kæmpearealer i Sydamerikas tidligere regnskovsområde i dag henlagt og kan ikke bruges til landbrug.

 

Andre interessante sider

Toplag 1
De fleste træer er 30-40 meter høje: de danner det høje kronlag. Men nogle træer er 60 meter høje og rager derfor godt op over resten af kronlaget, og udgør således det øverste toplag.
Læs mere
Toplag 4
Intet andet sted på jorden findes der så mange forskellige arter af både dyr og planter som i regnskoven. Nogle forskere mener at mindst halvdelen af alle plante- og dyrearter i verden findes her – i regnskoven.
Læs mere

.